Θερινό Σχολείο με θέμα "Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων με Χρήση Στατιστικών Πακέτων"

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 20 Ιουν 2018

Το Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού οργανώνει από 9/7/2018 έως 13/7/2018 Θερινό Σχολείο με θέμα "Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων με Χρήση Στατιστικών Πακέτων".

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα: