ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 04 Μάιος 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι Α Σ
Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων θα πραγματοποιηθεί την:
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την ακριβή ώρα διεξαγωγής της ορκωμοσίας.

Συνημμένα: