«Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας της Μόνιμης Επιτροπής για την Αγροτική Έρευνα (SCAR SWG AKIS4)»

Ημερομηνία: 
Τρίτη 13 Μαρ 2018

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), φιλοξένησε στη διάρκεια του διημέρου της 28ης Φεβρουαρίου -1ης Μαρτίου 2018 τις εργασίες της Ομάδας Στρατηγικής στο θέμα «Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας» της Μόνιμης Επιτροπής για την Αγροτική Έρευνα (SCAR SWG AKIS4).  Η Ομάδα (SWG), η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους από τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, είναι επιφορτισμένη με την παροχή συμβουλών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη – Μέλη, αποσκοπώντας στο συντονισμό της γεωργικής έρευνας.

 Οι κ.κ. Επαμ. Παπλωματάς, Καθηγητής και Αντιπρύτανης του ΓΠΑ. και Χ. Κασίμης, Καθηγητής του ΓΠΑ και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλωσόρισαν την Ομάδα και κήρυξαν την έναρξη των εργασιών της, επισημαίνοντας τη σημασία του εθνικού Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) στη βάση ανακοίνωσης της ΕΕ (Νοέμβριος 2017), σύμφωνα με την οποία «Μια σύγχρονή Κοινή Αγροτική Πολιτική [ΚΑΠ] πρέπει να ενδυναμώνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο των συστημάτων ΑΚΙS.  Αυτό πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για την έγκριση των Στρατηγικών Σχεδίων (ΠΑΑ) των Κρατών Μελών».

Περισσότερα...

Συνημμένα: