Συνάντηση της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων Περιχώρων με τις Πρυτανικές Αρχές του ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 27 Ιαν 2023

Συνάντηση της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων Περιχώρων με τις Πρυτανικές Αρχές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ) κ.  Παναγιώτη Σαχινίδη και του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) κ. Σπυρίδωνος Κίντζιου, Καθηγητή στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων Περιχώρων κ.  Γρηγόριος Στρατής και το μέλος του Δ.Σ. κ. Γρηγόριος Ρεμούνδος, καθώς επίσης ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας, κ. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Καθηγητής, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτριος Τσιτσιγιάννης, Καθηγητής, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής κ. Δημήτριος Μπιλάλης, Καθηγητής και ο κ. Πέτρος Σολδάτος, Ομότιμος Καθηγητής του ΓΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε ένα εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν προτάσεις για κοινές δράσεις σχετικά με την επίλυση του σοβαρού προβλήματος της σιτάρκειας και της αντιμετώπισης του κόστους των πρώτων υλών στον κλάδο της αρτοποιίας. Ειδικότερα, συζητήθηκε η αποδοχή εκ μέρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών της πρότασης της Συντεχνίας Αρτοποιών στην επέκταση της συμβολαιογραφικής γεωργίας που αφορά στην παραγωγή των μαλακών σιτηρών με τη συνεισφορά εκ μέρους του Γ.Π.Α. σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς και στην ενίσχυση της καλλιέργειας εγχώρια προσαρμοσμένων ποικιλιών, ως στόχο την ανάδειξη άρτου με εθνική ταυτότητα. Τέλος, ορίστηκε από κοινού συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Γεωργαντά για τη διεκδίκηση της θεσμικής προώθησης των δράσεων αυτών, οι οποίες εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο του νέου Κοινωνικού Συμβολαίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.