Συμμετοχή του ΓΠΑ στη Συνάντηση Κορυφής στις Βρυξέλλες για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 11 Νοε 2019

 

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες, με ιδιαίτερη επιτυχία η πρώτη Συνάντηση Κορυφής για τα νεοσύστατα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στις Βρυξέλλες. Ο καινοτόμος αυτός θεσμός αφορά διακρατικές συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία έχουν κοινή μακροπρόθεσμη στρατηγική, προωθώντας τις ευρωπαϊκές αξίες, την  ευρωπαϊκή ταυτότητα και ολοκλήρωση. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση του πρωτοπόρου αυτού εγχειρήματος. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), το οποίο συμμετέχει στη συμμαχία EU-CONEXUS με αντικείμενο την αειφόρο γαλάζια ανάπτυξη, ήταν το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο το οποίο εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση με παρουσία του ίδιου του Πρύτανη κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Καθηγητή και μίας ισχυρής ομάδας διοίκησης έργου, αποτελούμενης από την κ. Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, τον κ. Εμμανουήλ Φλεμετάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή και την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Γεωργία Μοσχοπούλου του Τμήματος Βιοτεχνολογίας. Η αντιπροσωπεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατέθεσε σημαντικές προτάσεις στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο για τη χάραξη του στρατηγικού πλαισίου λειτουργίας του νέου θεσμού. 

Στη συνάντηση επίσης παρευρέθηκαν και εκπροσώπησαν το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Δημήτριος Καραδήμας, Αν. Καθηγητής και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής.

 

Συνημμένα: