Πρώτη συνεδρίαση του Κοινού Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και Αντιμετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 10 Φεβ 2021

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα η πρώτη συνεδρίαση του Κοινού Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και Αντιμετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων».  Το εν λόγω κέντρο, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο σύμπραξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.  Αποστολή του Κέντρου, το οποίο θα στεγαστεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην Λυσσιατρείου, είναι:

 • η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος και διαδικασιών τυποποίησης, πιστοποίησης, παρακολούθησης και προώθησης τροφίμων,
 • η ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθόδων για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα,
 • η ανάπτυξη πλατφόρμας – παρατηρητηρίου καινοτομίας στον  τομέα της αγροδιατροφής,
 • η σύσταση ενός Κέντρου Καινοτομίας - Επωαστηρίου Νέων Ιδεών - Επιχειρηματικότητας Νέων,
 • η οργάνωση και η διεξαγωγή διαγωνισμών καινοτομίας, ημερίδων, workshops και συνεδρίων,
 • οι συνέργειες και η δικτύωση με ανάλογα κέντρα και πρωτοβουλίες με άλλες περιφέρειες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη,
 • Η ανάδειξη και επιβράβευση της ακαδημαϊκής και επιστημονικής αριστείας στον κλάδο της Αγροδιατροφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από τα παρακάτω 9 (εννέα) τακτικά μέλη:

 1. Κίντζιο Σπυρίδωνα, Πρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρο.
 2. Βοϊδονικόλα Σταύρο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, ως Αντιπρόεδρο.
 3. Αδαμοπούλου Γεωργία, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.
 4. Γρηγορίου Ηλία, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.
 5. Αγγελάκη Δήμητρα, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.
 6. Χριστακόπουλο Παύλο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.
 7. Χατζηπαυλίδη Ιορδάνη, Αντιπρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 8. Ζωγραφάκη Σταύρο, Αντιπρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 9. Νικολαρόπουλο Σωτήριο, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

Με αναπληρωματικά μέλη:

 1. Μάργαρη Στυλιανό, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.
 2. Ζαλούμη Όλγα, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.
 3. Λιακέα Πηνελόπη, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

Το νεοσύστατο «Κέντρο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και Αντιμετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων» θα καλύψει ένα σημαντικό κενό στη γεφύρωση μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας, η οποία παράγεται στα πανεπιστημιακά εργαστήρια και τις ανάγκες ανάπτυξης των παραγωγικών φορέων στον χώρο της αγροδιατροφής, ιδιαίτερα των μονάδων μικρού και μεσαίου μεγέθους, για τις οποίες θα αποτελέσει ουσιαστικό εφαλτήριο ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, θα συνεισφέρει καθοριστικά στην επαγγελματική κατάρτιση στελεχών και κυρίως νέων αποφοίτων σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Επιμελητήρια. Κοινός στόχος των συμβαλλόμενων εταίρων είναι η καίρια συμβολή του Κέντρου στη στρατηγική ανάπτυξη και αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα και στην παραγωγική ανασυγκρότηση. 

Συνημμένα: