Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου»

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 09 Ιουν 2017

Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου»

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου 2017

 

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για το Π.Μ.Σ. ‘Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου’ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου»  στις εξής κατευθύνσεις:

  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων       
  • Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές
  • Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
  • Βιοδεργασίες Τροφίμων & Βιοδιυλιστήρια
  • Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος
  • Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων

 

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής και αλλοδαπής, Τμημάτων θετικών και συναφών Επιστημών.

 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προάγει την επιστημονική γνώση σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, στην ποιότητα, στην υγιεινή, στην επεξεργασία και στις βιοδεργασίες των τροφίμων, καθώς και στη διατροφή του ανθρώπου και να δημιουργήσει εξειδικευμένους επιστήμονες, ικανούς να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος, να παράγουν ανταγωνιστικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα και να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη κ. ΚΟΜΜΑΤΑ Δώρα, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 5294677, e-mail: pms_etda@aua.gr

Συνημμένα: