Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική Τοπίου»,Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 02 Ιουν 2017

Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική Τοπίου»

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Αιτήσεις συμμετοχής έως και την 15η Ιουνίου

 

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική Τοπίου» να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τον κύκλο σπουδών 2017-2019.

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, αναγνωρισμένο από τον International Federation of Landscape Architects (IFLA).

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής και αλλοδαπής, Τμημάτων Θετικών και συναφών Επιστημών.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και την 15η Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία των Π.Μ.Σ.

Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5294523

E-mail: pmsefp@aua.gr