Περιβαλλοντική Αγωγή για Εκπαιδευτικούς Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (Θεωρία και Πράξη)

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 04 Μαρ 2024

ο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο μοριοδοτούμενο* εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο "Περιβαλλοντική Αγωγή για Εκπαιδευτικούς Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (Θεωρία και Πράξη)" διάρκειας 400 διδακτικών ωρών το οποίο διεξάγεται εξ αποστάσεως (Ασύγχρονη εκπαίδευση)

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Στυλιανός Γεροντίδης, ΕΔΙΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Προσχολικής (Βρεφονηπιοκόμοι, Νηπιαγωγοί) και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης). Σκοπός του είναι να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν διδακτικά σενάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχοντας υπόψη τους περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές παιδαγωγικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες που αφορούν:

  • την περιβαλλοντική εκπαίδευση
  • τις θεωρίες μάθησης

Στη συνέχεια, θα διδαχθούν περιβαλλοντικά διδακτικά σενάρια βασισμένα σε επιστημονικές γνώσεις του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις θεωρίες μάθησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ευαισθητοποίηση των παιδαγωγών / εκπαιδευόμενων να εισάγουν στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα την περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς απευθύνονται στους ενεργούς πολίτες του αύριο.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Οι ανάγκες που εξυπηρετεί το πρόγραμμα είναι παιδαγωγοί / εκπαιδευόμενοι:

  • να αποκτήσουν βασικές περιβαλλοντικές γνώσεις
  • να διδάξουν περιβαλλοντική εκπαίδευση όπως ορίζεται στα νέα προγράμματα σπουδών

Οι καινοτομίες που θα έχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι οι παιδαγωγοί / εκπαιδευόμενοι:

  • να αποκτήσουν την ικανότητα να συσχετίζουν τις θεωρίες μάθησης με περιβαλλοντικά διδακτικά σενάρια
  • να μάθουν να εφαρμόζουν κατάλληλες παιδαγωγικές στρατηγικές

Περισσότερα...