Παρουσίαση της Ερευνητικής Μονάδας Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) του ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 02 Απρ 2018

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ερευνητικής Μονάδας GIS του ΓΠΑ, στο τομέα της χωρικά καθορισμένης ψηφιακής γεωργίας, παρουσιάζονται σε άρθρο-συνέντευξη, στο ένθετο AGRICOLA της εφημερίδας H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, του Αν. Καθ. κ. Διον. Καλύβα.
Από το 1989 που δημιουργήθηκε, η Ερευνητική Μονάδα GIS συμμετέχει με Ερευνητικά Προγράμματα και εργασίες στην ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων για τη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων των γεωργικών δραστηριοτήτων. Τα τελευταία χρόνια εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα (drones, πολυφασματικές κάμερες, επίγειους και εναέριους αισθητήρες) και λογισμικά επεξεργασίας χωρικής πληροφορίας υλοποιεί σειρά σπονδυλωτών ερευνητικών εργασιών. Στο άρθρο παρουσιάζονται αποτελέσματα από ολοκληρωμένες προσεγγίσεις χρησιμοποίησης γεωχωρικών τεχνολογιών για την άσκηση της γεωργίας, όπως ανίχνευση των χωρικών μεταβολών και ψηφιακή χαρτογράφηση της φυτοϋγειονομικής κατάστασης (ασθένειες, βαθμός προσβολής), της θρέψης και γενικότερα προβλήματα γονιμότητας και ανάπτυξης με εφαρμογή χωρικά διαφοροποιημένης λίπανσης, και της χαρτογραφικής μοντελοποίησης του βαθμού ωρίμανσης της παραγωγής μιας καλλιέργειας. Επίσης παρουσιάζονται οι σημερινές τάσεις στον τομέα της Ψηφιακής Γεωργίας.