«Ο Σύλλογος Εθελοντών Φοιτητών Erasmus του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ESN AUA Athens ανέλαβε πρωτοβουλία για τον καθαρισμό του Πανεπιστημίου»

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 07 Δεκ 2017

Ο Σύλλογος Εθελοντών Φοιτητών Erasmus του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ESN (Erasmus Student Network) AUA Athens ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει και να συντονίσει μαζί με άλλους φοιτητές του Προγράμματος Erasmus μια ημέρα καθαρισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τα σκουπίδια την Τετάρτη 29.11.2017

Κατά μήκος της Ιεράς Οδού στο Δενδροκομείο υπό την αιγίδα του Συλλόγου Εθελοντών Φοιτητών Erasmus του ΓΠΑ οι εθελοντές φοιτητές σε μια κίνηση ευαισθητοποίησης και αγάπης για το περιβάλλον, επέδειξαν το σεβασμό και την αλληλεγγύη τους για το Πανεπιστήμιο, θέλοντας να βελτιώσουν τη φυσική εικόνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όντας ένα δεύτερο σπίτι για τους ίδιους και σηματοδοτώντας μια αξία αναλλοίωτη στην πορεία της φοιτητικής ζωής τους και έπειτα. 

Ο ESN-AUA είναι Σύλλογος (Δίκτυο) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα μέλη του οποίου είναι φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που δραστηριοποιούνται εθελοντικά, με στόχο τη διευκόλυνση των εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών Erasmus του ΓΠΑ έχοντας σαν μότο «Φοιτητές βοηθούν φοιτητές» («Students helping students»).

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υποστηρίζοντας δράσεις εθελοντισμού αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των φοιτητών του μέσω του Συλλόγου Εθελοντών Φοιτητών Erasmus του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ESN AUA Athens, προσφέροντας συγχρόνως στους φοιτητές του την ευκαιρία να κάνουν τη διαφορά μέσω πολλών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και μέσω των ομάδων εθελοντισμού που ενθαρρύνονται και αναπτύσσουν έργα που ωφελούν το Πανεπιστήμιο και την τοπική κοινότητα γενικότερα.

 

Συνημμένα: