Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Σπουδών και Προσωπικού Καθ. Ε. Παπλωματάς εκπροσώπησε το Γ.Π.Α. στην κοινή συνάντηση CEDIA-ICA

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 18 Μάιος 2017

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Σπουδών και Προσωπικού Καθ. Ε. Παπλωματάς εκπροσώπησε το Γ.Π.Α. στην κοινή συνάντηση CEDIA-ICA (European Confederation of Agronomists Associations – Association for European Life Science Universities) που έγινε 4/5 Μαΐου 2017 στη Βιέννη με θέμα “Defining Agronomists Professional Profiles and Agricultural and Life Science Study Programmes”. Επισυνάπτεται ο “Agronomist Universal Charter 2015”.

 

Συνημμένα: