Νέο πρόγραμμα: Βελτίωση Ποιότητας Εδαφών

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 27 Δεκ 2023

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει ως εταίρος σε εγκεκριμένο Έργο της Δράσης 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Μέτρο 16).

Το έργο έχει τίτλο «Βελτίωση Ποιότητας Εδαφών», με προϋπολογισμό 69.470 € για το ΓΠΑ.

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο καθηγητής κ. Σταύρος Ζωγραφάκης.

Στην επιστημονική ομάδα συμμετέχει ο ομότιμος καθηγητής κ. Γεράσιμος Αράπης και ο Υπ. Διδάκτορας κ. Χρήστος Βατίστας.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο (βλ συνημμένο pdf) και στην ιστοσελίδα του έργου: https://m16-soil-health.gr/