Κυκλοφορία του 1ου τεύχους του ηλεκτρονικού περιοδικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον τίτλο ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 14 Ιουν 2021

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας παρουσιάζει το πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού, με τον τίτλο Πανόραμα, το οποίο θα διακινείται κυρίως ηλεκτρονικά, ως μέσο ενημέρωσης και απογραφής των σημαντικότερων εκπαιδευτικών νέων του Ιδρύματος, καθώς και των εν γένει επιστημονικών, πολιτιστικών και κοινωνικών του δράσεων και δραστηριοτήτων.

Συνημμένα: