“Κέντρο Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών”

Ημερομηνία: 
Τρίτη 12 Ιουν 2018

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΕ) υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, για την ίδρυση «Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών». Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη στο Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας της Βοιωτίας, στις 25 Απριλίου 2018 από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη και τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Θ. Παπαδούλη παρουσία των μελών της Συγκλήτου του ΓΠΑ. Το Κέντρο θα στεγαστεί στις παλαιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις του εκκοκκιστηρίου βάμβακος στην πόλη Αλιάρτου Βοιωτίας και την χρηματοδότηση κατασκευής του, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας. Το Κέντρο θα αποτελεί προέκταση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και θα απευθύνεται προς όλους του πολίτες της Περιφέρειας. Τόσο τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας π.χ. φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ, αλλά και επιστήμονες από άλλες χώρες θα μπορούν να εκπονούν ερευνητικές-πειραματικές εργασίες, πρακτική άσκηση ή να υλοποιούν συνεργασίες στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Γ.Π.Α. Επίσης, το κέντρο αφορά φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και νέους επιστήμονες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σύντομους κύκλους μαθημάτων στο πλαίσιο θερινών ή χειμερινών σχολείων, καθώς και γεωπόνους, διατροφολόγους, περιβαλλοντολόγους και άλλους επιστήμονες που επιθυμούν είτε να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του αγροτροφικού τομέα, είτε να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους. Επιπροσθέτως το Κέντρο απευθύνεται σε νέους ανέργους, που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση στα πλαίσια προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης», σε φορείς όπως επιμελητήρια, επαγγελματικές ομάδες, κοινωνικές επιχειρήσεις και  ομάδες παραγωγών που επιθυμούν να διοργανώνουν επιστημονικές ή επαγγελματικές συναντήσεις. Επιπλέον, το Κέντρο απευθύνεται σε πολίτες που ενδιαφέρονται για καλλιέργειες, παραδοσιακά προϊόντα τροφίμων, γαστρονομία, διατροφή ή αγροτουρισμό και χρειάζονται συμβουλή και υποστήριξη από την Περιφέρεια ή το Πανεπιστήμιο.

Το Κέντρο θα περιλαμβάνει εφαρμογή μέρους του Ακαδημαϊκού Προγράμματος Σπουδών του ΓΠΑ π.χ. πρακτική εξάσκηση και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας φοιτητών του Γ.Π.Α. Επίσης σύντομους κύκλους εκπαίδευσης στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης, θερινού και χειμερινού σχολείου, βιωματική εκπαίδευση, συμβουλευτική σε θέματα όπως: Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Αντιμετώπισης Εχθρών και Ασθενειών των Φυτών, Διαχείρισης Ζωικού Κεφαλαίου, Διαχείρισης εντόμων, τσιμπουριών και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας,  Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Εδαφολογίας, Γεωλογίας, Υδραυλικής και Γεωργικών Κατασκευών, Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Αγροτουρισμού.

Το «Κέντρο Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών» θα  προσφέρει εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό έργο στα αντικείμενα των γεωπονικών επιστημών, θα συνδέει τα αποτελέσματα της έρευνας προς όφελος της ανάπτυξης της Περιφέρειας, θα παρέχει επιστημονική στήριξη και τεχνική βοήθεια  στην προώθηση καινοτομιών στον αγροτροφικό τομέα, καθώς και τεχνική βοήθεια σε θέματα σχεδιασμού σε συνδυασμό με την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και γενικότερα της παραγωγικής ανασυγκρότησης του αγροτροφικού τομέα της χώρας.

 

Συνημμένα: