Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - NEO εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Επεξεργασία δεδομένων ψηφιακών εικόνων από ΣμηΕΑ (GIS, τηλεπισκόπηση, μοντέλα 3D, πολυφασματικά και θερμικά δεδομένα, δείκτες βλάστησης)»,

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 27 Δεκ 2023

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)

σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο

«Επεξεργασία δεδομένων ψηφιακών εικόνων από ΣμηΕΑ (GIS, τηλεπισκόπηση, μοντέλα 3D, πολυφασματικά και θερμικά δεδομένα, δείκτες βλάστησης)»,

διάρκειας 50 διδακτικών ωρών,

το οποίο διεξάγεται εξ αποστάσεως (σύγχρονη & ασύγχρονη εκπαίδευση) και Διά Ζώσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Διονύσιος Καλύβας, (Καθηγητής ΓΠΑ).

 

 

Σκοπός

Ο σκοπός του σεμιναρίου σχετικά με το post-processing δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από drone είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων των ψηφιακών εικόνων που προκύπτουν από πτήσεις drone. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της γεωχωρικής ανάλυσης, της ασφάλειας, της γεωργίας ή της περιβαλλοντικής μελέτης και επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στον τομέα αυτό.

 

Αναγκαιότητα προγράμματος

Οι ανάγκες που εξυπηρετεί το πρόγραμμα είναι:

  • Εκπαίδευση Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων, Περιβαλλοντολόγων, Τοπογράφων, Μηχανικών.
  • Εκπαίδευση γενικά όσων θέλουν να εξοικειωθούν με την επεξεργασία των δεδομένων ψηφιακών εικόνων μετά από πτήση ενός drone, καθώς και με το σωστό σχεδιασμό της πτήσης για να ληφθούν εικόνες που θα είναι κατάλληλες για τον σκοπό του project.

 

Οι καινοτομίες που θα έχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι:

  • Πρακτική διά ζώσης εκπαίδευση.
  • Διαφοροποίηση του σχεδιασμού μιας πτήσης ανάλογα με τους σκοπούς της πτήσης.

 

Περισσότερα…