Καλλιεργώντας τους σπόρους της καινοτομίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 22 Δεκ 2023

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εκδήλωση με τίτλο «Καλλιεργώντας τους σπόρους της Καινοτομίας» σε συνεργασία με τους Industry Dispruptors Game Changers στο πλαίσιο της συνεργασίας ως regional Hub του ΕIT FOOD στην Ελλάδα. Ενεργή ήταν η συμμετοχή των Πρυτανικών Αρχών, ειδικά του Αντιπρύτανη Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θωμά Μπαρτζάνα και της  Αντιπρύτανη Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Ελένης Μήλιου μέσα από τις καίριες τοποθετήσεις τους.

Κατά την έναρξη της Ημερίδας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.  Λευτέρης Αυγενάκης, στον χαιρετισμό του τόνισε την ανάγκη καθολικής ένταξης των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, λέγοντας ότι : «είναι πολύ σημαντική, καθώς συμβάλλει στην μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και της βελτιστοποίησης των εισροών, στην παραγωγή ποιοτικώς ανώτερων προϊόντων, αλλά παράλληλα θα βοηθάει και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καλλιεργειών και κατ’ επέκταση στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής». Ο Υπουργός παρουσίασε συνοπτικά τις νέες δράσεις καινοτομίας και ψηφιακής τεχνολογίας που προωθούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης και της μεταφοράς τεχνογνωσίας στον παραγωγικό ιστό και τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να έχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις δράσεις αυτές.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η τοποθέτηση του Αντιπρύτανη Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του SmartAgroHub, κ. Θωμά Μπαρτζάνα, ο οποίος επεσήμανε τους τρεις πυλώνες – προκλήσεις για τον αγροτικό τομέα που αποτελούσαν και τις κύριες θεματικές ενότητες της ημερίδας, δηλ. τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, την ανάλυση της βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τη σύνδεση τους με την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επίσης, Ο Αντιπρύτανης τόνισε τη συμβολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως πολύτιμου αρωγού σε όλες τις δράσεις και ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη σύνδεση της καινοτομίας με την παραγωγή και την μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας.

Επιπλέον, στην έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό εκ μέρους του Συμβούλιου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών απεύθυνε το εσωτερικό μέλος κ. Δημήτρης Τσιτσιγιάννης, Καθηγητής, ενώ κατά τη διάρκεια της ημερίδας συμμετείχαν με παρεμβάσεις η Αντιπρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Ελένη Μήλιου και ο κ. Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος του EIT FOOD hub Greece και συνιδρυτής των Industry Disruptors Game Changers κ. Μιχάλης Στάγκος αναφέρθηκε στο ρόλο του ΕΙΤ FOOD και στις ευκαιρίες συνεργιών που υπάρχουν αλλά και στους στόχους της ανώνυμης εταιρείας SmartAgroHub που έχει συσταθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δέκα εταιρείες αγροτεχνολογίας, επισημαίνοντας ότι δημιουργεί κάτι πρωτοποριακό, δημιουργώντας γέφυρες συνέργειας μεταξύ της ακαδημαϊκής-ερευνητικής γνώσης, των προϊόντων και υπηρεσιών των εταιρειών αγροτεχνολογίας με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη ενσωμάτωση και χρήση τους από τον Έλληνα αγρότη.

Ο Γενικός Διευθυντής του Smart Agro Hub κ. Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ευφυής γεωργία, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα από τον αγρό και τις μικροκλιματικές συνθήκες,  τονίζοντας τη σημασία της σωστής ερμηνείας και ανάλυσης των σχετικών δεδομένων, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους κ.κ. Δημήτρη Τσεσμελή, Διευθυντή Τεχνολογίας και Υπηρεσιών NEUROPUBLIC Α.Ε. και Βλάση Τσέζο, Διευθύνοντα Σύμβουλο Agritrack, την οποία συντόνισε ο κ. Σπύρος Φούντας, Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θωμάς Μπαρτζάνα συντόνισε την  επόμενη συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα και την εξοικονόμηση πόρων, στην οποία έλαβαν μέρος η κ. Έλενα Κούκουνα, ειδική στη Βιωσιμότητα στο SmartAgroHub Α.Ε. η οποία παρουσίασε την υπηρεσία ανάλυση βιωσιμότητας μέσω ανάλυσης κύκλου ζωής του SmartAgroHub και η κ. Μαριλένα Δημητρακοπούλου, Research Manager, Agroknow, η οποία ανέλυσε το FoodAcai καθώς και την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον πρωτογενή τομέα.

            Στην επόμενη ενότητα ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου κ. Γιώργος Σισαμάκης σε συζήτηση με τον κ. Άρη Κεφαλογιάννη, καινοτόμο επιχειρηματία, EJ Gourmet IIc αναφέρθηκαν στη μοναδικότητα της Κρητικής Κουζίνας και την ανάδειξη του Ηρακλείου ως Δημιουργικής Πόλης Γαστρονομίας της UNESCO, καθώς επίσης και της προστιθέμενης αξίας που φέρνει η εξέλιξη αυτή στο τουριστικό προϊόν της περιοχής, αλλά και την ανάγκη οι επιχειρήσεις υποστηρίξουν και να αγκαλιάσουν την καινοτομία.

Παράλληλα με τη διεξαγωγή της ημερίδας, πραγματοποιήθηκε και το «Smart Agro Lab Start Up Selection: Από την Ιδέα στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Επιχειρήσεων», δηλαδή η διαδικασία για την επιλογή των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο Smart Agro Lab, τη θερμοκοιτίδα για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην αγροδιατροφή, των οποίων η τελική αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Το βασικό συμπέρασμα της εκδήλωσης αυτής αναφορικά με το ταξίδι της καινοτομίας από τo χωράφι στο πιάτο, συνοψίζεται στη σύζευξη τεχνολογικών-ψηφιακών λύσεων που προάγουν τη βιωσιμότητα και προσφέρουν οφέλη σε καταναλωτές και παραγωγούς, αναβαθμίζοντας τον αγροδιατροφικό κλάδο.

 

 

 

Συνημμένα: