Ίδρυση Ομίλου Φίλων Φέτας με συμμετοχή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 25 Ιαν 2018

Με αφορμή τις συμφωνίες της ΕΕ με τον Καναδά (CETA) και την Νότια Αφρική (SADC), οι οποίες θέτουν σε κίδυνο την κατοχύρωση της ΦΕΤΑΣ, ιδρύθηκε πρόσφατα ο Όμιλος Φίλων Φέτας στην οποία συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ. Ο ΟΦΦ είναι μια Ένωση Προσώπων με κύριο στόχο την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών για τους σοβαρούς κινδύνους που διατρέχει η ταυτότητα του πλέον εμβληματικού εθνικού μας προϊόντος, της Φέτας, από τις συμφωνίες αυτές αλλά και για την ανάγκη της άμεσης εκδήλωσης μιας εθνικής προσπάθειας ώστε να πειστούν οι Έλληνες βουλευτές να ΝΑ ΜΗΝ ΚΥΡΩΣΟΥΝ τις συμφωνίες CETA και SADC στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://fetasos.gr/, μέσω της οποίας υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής στον Όμιλο καθώς και ηλεκτρονικής υπογραφής του σχετικού ψηφίσματος.