Η Γεωργική Ακαδημία προκηρύσσει πλήρωση θέσεων τακτικών μελών της.

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 07 Φεβ 2018

Για την "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ" μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.haa.aua.gr