Η διεθνής απήχηση των ερευνητικών δημοσιεύσεων του ΓΠΑ 2010-14

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 01 Μαρ 2017

Η διεθνής απήχηση των ερευνητικών δημοσιεύσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2010-14

Η Ερευνητική δραστηριότητα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκει όλο και μεγαλύτερη απήχηση στη διεθνή κοινότητα, όπως καταδεικνύει η Έρευνα που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης το 2016 με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2014, Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά».

 

Απήχηση των δημοσιεύσεων

Από το σύνολο των ερευνητικών δημοσιεύσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2010-14, το 71,1% αυτών έλαβαν αναφορές (το 2010-2014), γεγονός που συμπεριλαμβάνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στον κατάλογο με τα πέντε πρώτα Α.Ε.Ι. της χώρας, των οποίων οι δημοσιεύσεις έχουν απήχηση πάνω από το μ.ο. των ελληνικών δημοσιεύσεων.

 

Σχετικός δείκτης απήχησης

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας,  το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανήκει στα δέκα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας τα οποία την πενταετία 2010-2014 επέτυχαν σχετικούς δείκτες απήχησης υψηλότερους από τον αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο, καθώς καταλαμβάνει την 7η θέση με σχετικό δείκτη απήχησης 1,23.

 

Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Οι ερευνητικές δημοσιεύσεις του ΓΠΑ την πενταετία 2010-2014 που ανήκαν στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται στο 1,4%, 6%, 11,1%, 27,7% και 51,3% αντίστοιχα. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία το ΓΠΑ συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 6 ελληνικών Πανεπιστημίων που  εμφανίζει επιδόσεις καλύτερες από τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες τις κατηγορίες.

 

Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Οι επιστημονικές περιοχές όπου το ΓΠΑ επιδεικνύει αριστεία είναι οι εξής:

  • 1ο το ΓΠΑ μεταξύ των δώδεκα ελληνικών Πανεπιστημίων, που έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” με σχετικό δείκτη απήχησης 2,31.
  • 1ο το ΓΠΑ μαζί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μεταξύ δεκαοχτώ ελληνικών Πανεπιστημίων, που έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” με σχετικό δείκτη απήχησης 1,55.
  • 10ο το ΓΠΑ  μεταξύ δεκαεννιά ελληνικών Πανεπιστημίων, που έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων στο επιστημονικό πεδίο “ Natural Sciences ” με σχετικό δείκτη απήχησης 1,06

Πηγή: ΕΚΤ

 

Ολόκληρη η έρευνα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://metrics.ekt.gr/el/node/335. Τα στοιχεία της έρευνας αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων Web of Science.