Το ΓΠΑ συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου "Ψηφιακές τεχνολογίες ως μέσα συνεχούς μετασχηματισμού των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων"

Ημερομηνία: 
Τρίτη 08 Δεκ 2020

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από την 1η Νοεμβρίου του 2020, συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο– «Ψηφιακές τεχνολογίες ως μέσα συνεχούς μετασχηματισμού των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων  (DIgital TEChnologies as an enabler for a conTinuous transformation of food safety management system) με το ακρωνύμιο DiTECT.

To DiTECT είναι ένα ανταγωνιστικό έργο που επιλέχθηκε για χρηματοδότηση μεταξύ 29 προτάσεων, στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης του προγράμματος H2020 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Κίνας. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.098 εκατ. ευρώ .  

Στο συγκεκριμένο έργο, 21 εταίροι από την ΕΕ και 12 από την Κίνα θα ενώσουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή νέων μεθόδων για την καταγραφή και τον έλεγχο περιβαλλοντικών ρύπων αλλά και χημικών και βιολογικών κινδύνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια αυτή τρία εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών - το Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (καθ. Γ.-Ι. Νυχάς, συντονιστής συνολικά του έργου), το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας (Aν. Καθ. Σ. Φουντάς) και το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών (Αν. Καθ. Θ. Μπαρτζάνας) - συνεργάζονται μέσα από την πολυεπιστημονικότητα των πεδίων που θεραπεύουν, όχι μόνο για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο έργο, αλλά ταυτόχρονα να αναδειχθεί  ο πρωτοποριακός και ηγετικός ρόλος του πανεπιστήμιου μας στο  αναδυόμενο πεδίο του «διαδικτύου των πραγμάτων / διαδικτύου των τροφίμων» (“internet of things / internet of foods”).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο έργο μέσω των παρακάτω μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

Συνημμένα: