Το ΓΠΑ επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος COROADO

Ημερομηνία: 
Σάββατο 04 Ιουλ 2015

Το ερευνητικό πρόγραμμα COROADO (FP7-EC) με Επικεφαλής Ίδρυμα το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Τομέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, και Συντονιστή τον Επίκ. Καθηγητή Χρίστο Α. Καραβίτη, στις 10-11/06/2015 στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής EC-CELAC (http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/06/10-11/) στις Βρυξέλες, το COROADO παρουσιάστηκε στους 61συμμετόχοντες Αρχηγούς των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και συμπεριλήφθηκε στην Επίσημη Έκθεση της διάσκεψης (σελ.15), ως ένα από τα κύρια παραδείγματα επιτυχημένης συνεργασίας σε επίπεδο έρευνας μεταξύ της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Στο COROADO «Τεχνολογίες για την Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση του νερού στην Λατινική Αμερική: Αξιολόγηση, Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων και Εφαρμόσιμων Στρατηγικών σε ένα Αβέβαιο Μέλλον» (Technologies for Water Recycling and Reuse in Latin America Content: Assessment, Decision Tools and Implementable Strategies under an Uncertain Future, www.coroado-project.eu και http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/recycled-water-makes-splash) συμμετέχουν 13 Φορείς και Επιστημονικά Ιδρύματα από 11 χώρες (Αργεντινή, Βραζιλία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρο, Μεξικό, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Χιλή). 

Συνημμένα: