Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνυπογράφει Μνημόνιο Συνεργασίας για την προστασία της θάλασσας και της αλιείας.

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 05 Οκτ 2022

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνυπογράφει Μνημόνιο Συνεργασίας για την προστασία της θάλασσας και της αλιείας.

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 υπεγράφη στην Αμοργό Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Δήμου Αμοργού, του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού, του Cyclades Preservation Fund (CPF), του Blue Marine Foundation (BMF) και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.   Ο Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, κ. Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης εκπροσώπησε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Ζώων, κ.  Στέφανο Καλογήρου.

To συγκεκριμένο Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ισχυρή βούληση της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, περιβαλλοντικών οργανισμών και ιδρυμάτων να στηρίξουν εμπράκτως τους αλιείς της Αμοργού και την πρωτοβουλία ΑΜΟΡΓΟΡΑΜΑ[1]. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απαραίτητων επιστημονικών και θεσμικών διαδικασιών θα οδηγήσουν στη δημιουργία προστατευόμενων περιοχών αλιείας στο νησί της Αμοργού.

Η αλιευτική έρευνα που έχει αναλάβει ο Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, Επίκουρος Καθηγητής, κ. Στέφανος Καλογήρου έχει σκοπό στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλιευτικών δυνατοτήτων με την ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση της κατανομής και αφθονίας ειδών ιχθύων στα ζωτικής σημασίας υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, Posidonia oceanica, αλλά και άλλα παράκτια ενδιαιτήματα σε τρεις περιοχές, που έχουν προταθεί από τους αλιείς της Αμοργού. Η προστασία αυτών των ενδιαιτημάτων όσο και άλλων περιοχών που λειτουργούν ως μαιευτήρια ή και  αναπαραγωγικά πεδία ιχθύων και καρκινοειδών (π.χ. αστακών) θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ερευνητικής  μελέτης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ένα έτος. Επιπλέον θα εκπονηθεί μελέτη  σχετική με την εξάπλωση χωροκατακτητικών ξενικών ειδών (π.χ. λαγοκέφαλος), αντικείμενο πολύ σημαντικό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους αλιείς όσο και για την επιστημονική κοινότητα.  Περαιτέρω, σημαντικό αντικείμενο μελέτης,  θα αποτελέσει και η χρήση των ενδιαιτημάτων από αυτά τα είδη. 

H  πρωτοβουλία των αλιέων της Αμοργού αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα της Μεσογείου που η διαχείριση ξεκινά από τη συλλογικότητα και τη σύμπραξη αρμοδίων φορέων, με το μνημόνιο συνεργασίας να είναι η έμπρακτη απόδειξη. Σκοπός της συλλογικής αυτής προσπάθειας είναι να προστατευτούν οι αλιευτικές δυνατότητες των μικρών παράκτιων αλιέων με οριοθέτηση περιοχών προστασίας και περιορισμού αλιευτικής προσπάθειας. Η μελέτη, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, συγχρηματοδοτείται από δύο σημαντικά Ιδρύματα: το Blue Marine Foundation[2] και το Cyclades Preservation Fund, και θα ακολουθήσει όλους τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και Οδηγιών Πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

[1] Για το ΑΜΟΡΓΟΡΑΜΑ εδώ

[2] Το Blue Marine Foundation, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ως στόχο την αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών, αντιμετωπίζοντας την υπεραλίευση, ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα στον κόσμο. Δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο για την προστασία μεγάλων θαλάσσιων περιοχών και την αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Την επόμενη δεκαετία, στόχος του Blue Marine είναι η προστασία του 30% των ωκεανών και η βιώσιμη διαχείριση στο υπόλοιπο 70% του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Συνημμένα: