Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στον ελληνικό κόμβο, METROFOOD-GR, του METROFOOD-R

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 11 Δεκ 2020

Το METROFOOD-RI αποτελεί μια νέα Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή (Research Infrastructure, RI), η οποία ανήκει στον Τομέα της Υγείας και των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών του ESFRI. Στο METROFOOD-RI συμμετέχουν 48 φορείς (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ινστιτούτα μετρολογίας, εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων και ιδιωτικές εταιρείες) από 18 χώρες της Ευρώπης. Το METROFOOD-GR, προσφέρει υπηρεσίες μετρολογίας υψηλού επιπέδου για τα τρόφιμα και τη διατροφή προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια τους.

Το METROFOOD-GR, ο κόμβος του προγράμματος στην Ελλάδα συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια με τη συμμετοχή 6 φορέων: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως συντονίστρια δομή, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας και τη Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας του Γενικού Χημείου του Κράτους. Οι παραπάνω φορείς προσβλέπουν, ενώνοντας την εξειδίκευση και τις ερευνητικές τους υποδομές, στη δυνατότητα να προσφέρουν ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες πάνω στη μετρολογία των τροφίμων που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα φορέων και κοινωνικών ομάδων όπως βιομηχανίες, μικρές επιχειρήσεις, παραγωγούς του πρωτογενή τομέα, ελεγκτικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, ενώσεις καταναλωτών, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια αναλύσεων κλπ.

Στόχοι του METROFOOD-RI είναι η ενίσχυση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων στα τρόφιμα, η δημιουργία και η διάχυση επιστημονικών δεδομένων, πληροφοριών και εργαλείων μετρολογίας και η ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης, προωθώντας τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Απώτερος στόχος του προγράμματος, είναι η ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας αναφορικά με τη γνησιότητα, την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων μέσω της προώθησης της Επιστήμης της Μετρολογίας στα Τρόφιμα και τη Διατροφή τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών όλων των τομέων (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή) που ασχολούνται με την παραγωγή πρώτων υλών, τροφίμων ή υπηρεσιών σχετικά με τα τρόφιμα, τη διατροφή και την υγεία.

Στην προσπάθεια αυτή, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετέχουν τέσσερα εργαστήρια του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου. Το Εργαστήριο Γενικής Χημείας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πέτρο Ταραντίλη, Καθηγητή,  καθώς και τα εργαστήρια Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων, Γαλακτοκομίας και Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τους παρακάτω ιστοτόπους:

https://www.metrofood.eu/

https://www.metrofood.eu/about-us/consortium.html#gr

 

Συνημμένα: