Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 16 Δεκ 2021

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Την Πέμπτη 18  Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Γεωργικό Μουσείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επίσκεψη της αντιπροσωπείας των χωρών- μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στο πλαίσιο ενημέρωσης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το νέο εγκεκριμένο έργο «Application of Innovative Green Technologies in Emblematic Buildings and Facilities of Agricultural University of Athens» που χρηματοδοτείται εξ΄ολοκλήρου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής,  ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, Αναπλ. Καθηγητής, ο κ. Δημήτριος Μανωλάκος, Υπεύθυνος Πράξης και Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής και η Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Μαντώ Αριστοπούλου, Αναπλ. Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας, υποδέχτηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών της  Νορβηγίας, τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Χορηγιών και Διευθυντή του Τομέα Κεντρικής Ευρώπης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Χορηγιών Νορβηγίας, κ. Jon Erik Strømø και την Ανώτερη Σύμβουλο του ίδιου τομέα κ.  Anne Havnør .

Επιπλέον, από την πλευρά της Νορβηγίας παρευρέθηκαν ο  Διευθύνων Σύμβουλος και  Επικεφαλής της Διμερούς Συνεργασίας για την Ελλάδα κ. Árni Páll Árnason και ο Υπεύθυνος για την Ελλάδα του Τμήματος Διμερούς Συμφωνίας κ.  Steinar Matthíasson, του ΕΟΧ και των χορηγών Νορβηγίας.

Επίσης, στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Σύμβουλος και Επικεφαλής της αποστολής της Πρεσβείας της Ισλανδίας στο Όσλο κ. Karí Jónsdóttir, ο κ. Ηρακλής Αλεξόπουλος, Υπεύθυνος του Εθνικού Σημείου Επαφής της Ειδικής Υπηρεσίας για τον ΕΟΧ από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Μάρκος Δαμασιώτης, Προϊστάμενος της  Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης (ΚΑΠΕ) και ο κ. Κωνσταντίνος Πατλιτζιάνας, Επικεφαλής του Προγράμματος Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  Χορηγιών GR Energy 2014 – 2021.

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) δημιουργήθηκε το 1994 για να επεκτείνει την ισχύ των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική αγορά της στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο συμμετέχουν η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Η Ελβετία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών  αλλά δεν συμμετέχει στον ΕΟΧ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  και οι εταίροι που συμμετέχουν στον ΕΟΧ και στην ΕΖΕΣ (Νορβηγία και Ισλανδία) συνδέονται επίσης με μια σειρά από «βόρειες πολιτικές» και φόρουμ που επικεντρώνονται στις ταχέως εξελισσόμενες βόρειες περιοχές της Ευρώπης και στην περιοχή της Αρκτικής στο σύνολό της.

Το νέο αυτό έργο προβλέπει την εγκατάσταση ανανεωσίμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας σε δυο κτίρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  το κτίριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (BKΠ) και το κτίριο Ρουσσόπουλου. Ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις στο κτίριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης:

  • η αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτήρες LED,
  • η εγκατάσταση μικρο-δικτύου  στο οποίο θα συνδεθούν υπάρχουσες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων,
  • η τοποθέτηση φορτιστών για  ηλεκτρικά οχήματα καθώς επίσης και τρία υπόστεγα που θα φέρουν φωτοβολταϊκές συστοιχίες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 20 kWp.
  • η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου σε πραγματικό χρόνο.

Όσον αφορά στο κτίριο Ρουσσόπουλου:

  • θα εγκατασταθεί αντλία θερμότητας υψηλής ενεργειακής απόδοσης για τη ρύθμιση του περιβάλλοντος του κτιρίου
  • θα υλοποιηθεί αντικατάσταση των λαμπτήρων με λαμπτήρες LED και
  • θα γίνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 20 kWp που θα προστεθεί στο μικρο-δίκτυο.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των δαπανών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για ηλεκτρική ενέργεια, την αύξηση της διείσδυσης ανανεωσίμων πηγών ενέργειας  στο ενεργειακό ισοζύγιο καθώς και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Συνημμένα: