Ένας χρόνος λειτουργίας του θεσμού του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημερομηνία: 
Τρίτη 07 Νοε 2023

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του Γ.Π.Α. με τα αναφερόμενα στη νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης ενός έτους λειτουργίας του θεσμού  του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο Πανεπιστήμιο, ενημερώνουμε την πανεπιστημιακή κοινότητα για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν από τον DPO και την ομάδα υποστήριξης του θεσμού στο διάστημα αυτό:

  • Επικαιροποίηση του Αρχείου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας για το ΓΠΑ με διενέργεια 28 συνεντεύξεων με εκπροσώπους των Διευθύνσεων/Τμημάτων για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών και τη μελέτη εγγράφων και εφαρμογών που σχετίζονται με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και επικαιροποίηση των υφιστάμενων ροών πληροφορίας.
  • Εσωτερικές - επιτόπιιες επιθεωρήσεις για την παρακολούθηση και τον έλεγχο τήρησης του θεσμικού πλαισίου, των πολιτικών και των διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ολοκληρώθηκε η εσωτερική επιθεώρηση αναφορικά με την Ασφάλεια Πληροφοριών, ενώ υλοποιήθηκαν δειγματοληπτικά και 7 επιθεωρήσεις σε διοικητικές υπηρεσίες/τμήματα του Γ.Π.Α.
  • Εκπαιδεύσεις προσωπικού ώστε να είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις του Κανονισμού και τις σχετικές με την προστασία δεδομένων Πολιτικές και Διαδικασίες του Πανεπιστημίου. Πραγματοποιήθηκαν 2 εκπαιδεύσεις – ενημερωτικές ημερίδες που επικεντρώθηκαν στα θέματα τήρησης φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και πληροφόρησης συγκατάθεσης κατά τη συλλογή προσωπικών δεδομένων.
  • Διεκπεραίωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε 30 περίπου περιπτώσεις που αφορούσαν σε επίλυση αποριών, γνωμοδότηση επί ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων και καθοδήγηση στο χειρισμό επί των αιτημάτων διαβίβασης προσωπικών δεδομένων.

Υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Γ.Π.Α. μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μέσω του e-mail dpo@aua.gr ενώ μπορούν να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος στο σύνδεσμο https://www2.aua.gr/el/info/prostasia-prosopikon-dedomenon .