Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Επιμορφωτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 29 Ιουλ 2020

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Επιμορφωτών (ν.4485/2017 άρθρο 48) και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλλει αίτηση ένταξης στο Μητρώο.

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο, περιγράφονται στον Κανονισμό Μητρώου Εκπαιδευτών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  https://www2.aua.gr/el/info/kentro-epimorfosis-kai-dia-vioy-mathisis-kedivim