Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Βασική εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ - Απόκτηση διπλώματος Α1/Α2/Α3" ΚΕΔΙΒΙΜ ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 08 Νοε 2023

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο

«Βασική εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ - Απόκτηση διπλώματος Α1/Α2/Α3»,

διάρκειας 50 διδακτικών ωρών,

το οποίο διεξάγεται εξ αποστάσεως (σύγχρονη & ασύγχρονη εκπαίδευση) και Διά Ζώσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Διονύσιος Καλύβας, (Καθηγητής ΓΠΑ).

Σκοπός

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προώθηση της γνώσης των Συστημάτων Μη επανδρωμένων Αεροσκαφών, του τρόπου σχεδιασμού μιας ασφαλούς πτήσης και του σχεδιασμού πτήσεων με σωστές παραμέτρους ανάλογα με τον σκοπό και τους στόχους της πτήσης.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους, ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία, να εξοικειωθούν με την χρήση των ΣμηΕα, να αποκτήσουν δίπλωμα χειριστή Α1/Α3 και Α2 κατηγορίας και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν σωστά μια πτήση ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο θα πραγματοποιηθεί.

Ο τρόπος εκμάθησης θα περιλαμβάνει βασικούς ορισμούς και γνώσεις για τις τεχνολογίες αυτές αλλά και επίδειξη της λειτουργίας με διά ζώσης εκπαίδευση. Θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν μια πραγματική πτήση, να την υλοποιήσουν καθώς και να εκπαιδευτούν σε βασικούς χειρισμούς των ΣμηΕΑ με πρακτική εξάσκηση.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Οι ανάγκες που εξυπηρετεί το πρόγραμμα είναι:

  • Εκπαίδευση Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων, Περιβαλλοντολόγων, Τοπογράφων, Μηχανικών.
  • Εκπαίδευση γενικά όσων θέλουν να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες των ΣμηΕΑ, στις βασικές έννοιες των ΣμηΕΑ, της πτήσης και στην απόκτηση διπλώματος χειριστή κατηγορίας Α1/Α3 και Α2.

Οι καινοτομίες που θα έχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι:

  • Πρακτική διά ζώσης εκπαίδευση στη χρήση ΣμΕΑ.
  • Διαφοροποίηση του σχεδιασμού μιας πτήσης ανάλογα με τους σκοπούς της πτήσης

Περισσότερα…