Δ.Π.Μ.Σ. «Αμπελουργία-Οινολογία»

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 16 Ιουν 2017

Δ.Π.Μ.Σ. «Αμπελουργία-Οινολογία» των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου & Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου 2017

 

Τα συνεργαζόμενα τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου & Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους για το Δ.Π.Μ.Σ. ‘Αμπελουργία-Οινολογία” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις:

  • Αμπελουργία
  • Οινολογία

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων Γεωπονίας, Χημείας και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη κ. Δώρα Κομματά, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα,

Τηλέφωνο: 210 5294677

e-mail: pms_etda@aua.gr