Δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 29 Μαρ 2024

Έκδοση δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση με επιλογή της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή, επί θητεία, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και λήγει 10 Μαΐου 2024 και ώρα 13:00.

Δημόσια Πρόσκληση πλήρωσης, με επιλογή, της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή, του Γ.Π.Α.

Αίτηση υποψηφιότητας