Διάκριση της Ομάδας Εθελοντισμού του ΓΠΑ στο πρόγραμμα NCG

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 26 Ιουλ 2018

"Η ομάδα εθελοντισμού ΓΠΑ έγινε δεκτή στο πρόγραμμα NCG (Nantes Creative Generations) που θα πραγματοποιηθεί στις 24-27 Οκτωβρίου στη Νάντη της Γαλλίας. Σκοπός του προγράμματος είναι να προωθήσει και να ενισχύσει καινοτόμες ιδέες πολιτών από όλη την Ευρώπη ηλικίας 18-30 ετών. Την ομάδα θα εκπροσωπήσουν δύο μέλη της οργανωτικής επιτροπής, οι φοιτήτριες Βενετσιάνου Νεφέλη-Κλεοπάτρα και Μπούρμπου Μαρκέλλα, με στόχο τους να αναδείξουν τον εθελοντισμό, τόσο μέσα στα πανεπιστήμια, όσο και στην υπόλοιπη κοινωνία."