Απολογισμός της 2η Επιστημονικής – Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα: «Ευφυής Γεωργία & Κυκλική Βιοικονομία -SmartBIC».

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 28 Νοε 2022

Απολογισμός της 2η Επιστημονικής – Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα: «Ευφυής Γεωργία & Κυκλική Βιοικονομία -SmartBIC».

 

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 - 14.00 διοργανώθηκε στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Τμήματος Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης στην Άμφισσα, ημερίδα αφιερωμένη στην Ευφυή Γεωργία & Κυκλική Βιοικονομία στο πλαίσιο του έργου SmartBIC (MIS5047106) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Βασικός στόχος της ερευνητικής  υποδομής SmartBIC είναι η κάλυψη των κενών διασύνδεσης μεταξύ έρευνας και αγοράς στον αγροδιατροφικό κλάδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή αφομοίωση των τεχνολογιών Έξυπνης Γεωργίας και κυκλικής βιοοικονομίας στην πράξη από τους αγρότες της Περιφέρειας. Όπως επισημάνθηκε από τους ομιλητές, στόχος είναι η βελτίωση των αποδόσεων με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στην εποχή της διατροφικής ανασφάλειας, το SmartBIC αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιστήμονα και αγρότη, προσφέροντας στον παραγωγό ρεαλιστικές και καινοτόμες λύσεις, που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των αγροτών, προσφέροντας παράλληλα μια εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Ευφυής Γεωργία & Κυκλική Βιοοικονομία – SmartBIC είναι ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής. Επιπλέον, στο έργο συμμετέχουν: 13 μέλη ΔΕΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 47 νέοι ερευνητές και 4 εργατοτεχνίτες.  

Την  εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους o Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας, o Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος και ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SmartBIC, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα SmartBIC

 

Συνημμένα: