Από κοινού διοργάνωση στην Ελλάδα του XX International Plant Protection Congress από την Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος και IAPPS

Ημερομηνία: 
Τρίτη 14 Μάιος 2019

 

Σας γνωρίζουμε ότι η πρόταση-αίτηση της Φυτιατρικής Εταιρείας Ελλάδος προς την International Association for thePlant Protection Sciences (IAPPS) για την από κοινού διοργάνωση στην Ελλάδα του XX International Plant Protection Congress έγινε αποδεκτή μετ’ επαίνων και θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2023 υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (XX IPPC ATHENS 2023).

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα γεωπονικής φύσεως παγκόσμια συνέδρια που οργανώνονται ανά τετραετία και προσελκύσει το ενδιαφέρων χιλιάδων επιστημόνων από όλον τον κόσμο. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η ελληνική πρόταση επιλέχτηκε ως πρώτη ανάμεσα από επτά προτάσεις που υποβλήθηκαν και είχε να ανταγωνιστεί χώρες πολύ μεγαλύτερες της Ελλάδος.

Προφανώς η αποδοχή της πρότασης της Ελλάδος αποτελεί υψηλότατη τιμή για τη χώρα μας και μεγάλη αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς των Ελλήνων επιστημόνων σε θέματα φυτοπροστασίας στην έρευνα, στην εφαρμογή  και στην εκπαίδευση σε Πανελλήνιο αλλά και Παγκόσμιο επίπεδο.

Η ιστοσελίδα της Φυτιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-ΦΕΕ- ( fytiatriki.gr) ως και η υπό κατασκευήν ιστοσελίδα του συνεδρίου ippcathens2023.gr  θα παρέχουν συνεχώς πληροφορίες για την πορεία της οργάνωσης του Συνεδρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να έχουν και απευθείας πληροφόρηση από τη Γραμματεία της ΦΕΕ.

Συνημμένα: