Ανακοίνωση Συμβουλίου Διοίκησης για την εκλογή του Πρύτανη του Ιδρύματος

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 22 Δεκ 2022

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Γ.Π.Α. ανακοινώνει ότι σήμερα, Πέμπτη, 22/12/2022, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την εκλογή του Πρύτανη του Ιδρύματος, εκλέχθηκε ομόφωνα ο μοναδικός υποψήφιος κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής του Τμήματος Βιοτεχνολογίας της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και ορίστηκαν Αντιπρυτάνεις οι κάτωθι:

1. Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Ζώων.

2. Θωμάς Μπαρτζάνας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής.

3. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.