Ανακοίνωση Εξεταστικής

Ημερομηνία: 
Σάββατο 03 Φεβ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σύγκλητος του Γ.Π.Α. κατά την έκτακτη συνεδρίαση της στις 31 Ιανουαρίου 2024 (Συνεδρία 610/31.01.2024) λαμβάνοντας υπόψιν τις έκτακτες συνθήκες όπως αυτές προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κατάληψη του Ιδρύματος και σεβόμενη τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και του κύρους του Δημόσιου Πανεπιστημίου, ως απάντηση σε κάθε οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσης του, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, τα ακόλουθα:

1.Τη διενέργεια των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου με ηλεκτρονικά μέσα έως ότου επιτραπεί η δια ζώσης εξέταση,  διασφαλίζοντας όμως οι διδάσκοντες το αδιάβλητο της διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιδρύματος.

2. Την τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος Σπουδών 2023-2024 μόνο για τα Τμήματα με έδρα την Αθήνα. Το νέο χρονοδιάγραμμα σπουδών θα αποσταλεί με νέα ανακοίνωση

 

3. Τον ορισμό υπευθύνων για  την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνοι  ορίζονται  ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας, Καθηγητής Εμμ. Φλεμετάκης, και οι Κοσμήτορες των Σχολών του Ιδρύματος.

 

4. Η διαδικασία εξέτασης προϋποθέτει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου μέσου με ηχείο/μικρόφωνο και κάμερα η οποία δεν θα χρησιμοποιηθεί για καταγραφή -βιντεοσκόπηση καθώς και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο (internet) για λόγους ταυτοποίησης και επιτήρησης των φοιτητών. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης του κάθε μαθήματος (προφορικά, πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης κ.α.) από τον κάθε διδάσκοντα, ο οποίος θα ανακοινώσει τις σχετικές οδηγίες στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

Αναλυτικές τεχνικές οδηγίες θα αποσταλούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα από το Τμήμα Δικτύου-Διαδικτύου.

Ο Αντιπρύτανης

Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας

 

 

Εμμ. Φλεμετάκης

Καθηγητής

Συνημμένα: