Αναγνώριση των Τμημάτων του ΓΠΑ ως integrated master

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 31 Αυγ 2017

Με βάση το Ν.4485/2017 και το άρθρο 46 το πτυχίο όλων των Τμημάτων του Γ.Π.Α. αναγνωρίζεται ως integrated master και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα Προσόντων το ΓΠΑ κατατάσσεται  στο πεδίο 7.

Ένα αίτημα τόσων ετών είχε αίσιο τέλος.