3ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Τρίτη 10 Σεπ 2019

To Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΓΠΑ με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνει τον 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν;

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες των 2 έως 5 ατόμων/μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ, όπως:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές
  • Υποψήφιοι διδάκτορες

Ενθαρρύνεται η σύνθεση των ομάδων να γίνεται από διαφορετικά τμήματα του ΓΠΑ.

Κάθε άτομο μπορεί να υποβάλει μόνο μια ιδέα ως μέλος μιας ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και περιλαμβάνει τρεις φάσεις.

Υποβολή επιχειρηματικής Ιδέας

Προθεσμία: 10/09/2019-10/10/2019

Για τη συμμετοχή σας στην α’ φάση του διαγωνισμού καλείστε να γράψετε μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής σας ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, ακολουθώντας το σχετικό έντυπο.

Το InnovInAgri θα δέχεται επιχειρηματικές ιδέες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2019.

Μετά την ολοκλήρωση των υποβολών κάθε ομάδα καλείται σε συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, κατά την οποία θα πρέπει να παρουσιάσει μπροστά στην Επιτροπή Αξιολόγησης την επιχειρηματική ιδέα που υπέβαλε. 

Στις 15 Οκτωβρίου 2019 θα ανακοινωθούν οι ομάδες που προκρίνονται στην 2η φάση του Διαγωνισμού και την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες αναφορικά με τα διάφορα στάδια και την εξέλιξη του Διαγωνισμού θα αναρτώνται, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του στην ιστοσελίδα μας www.innovinagri.aua.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Α. Αναγνώστη ( email: a.anagnosti@aua.gr, τηλ.: 210 529 4768).