2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 27 Σεπ 2018

To Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΓΠΑ με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνει τον 2ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ.
Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν; 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες των 2 έως 5 ατόμων/μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ, όπως:

  •  Προπτυχιακοί φοιτητές 
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές
  • Υποψήφιοι διδάκτορες

Ενθαρρύνεται η σύνθεση των ομάδων να γίνεται από διαφορετικά τμήματα του ΓΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ