Νέες συνθέσεις και νανοδομές με σκοπό την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας βιοενεργών συστατικών

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 20 Μάιος 2015

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Νέες συνθέσεις και νανοδομές με σκοπό την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας βιοενεργών συστατικών. Η περίπτωση παρασκευής γαλακτωμάτων». Θα πραγματοποιηθεί η παρούσα ημερίδα που έχει ως στόχο την παρουσίαση και διάχυση αποτελεσμάτων. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναφορικά με νέες τεχνικών παραγωγής νανοϊνών, τεχνολογιών γαλακτωματοποίησης καθώς και να εξοικειωθούν με την ενσωμάτωση βιοενεργών συστατικών σε επικαλύψεις σαλάτας.

Ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο καθώς και από επίτιμους καλεσμένους.