Ημερίδα για τον Προσδιορισμό της Αυθεντικότητας των Οσπρίων

Ημερομηνία: 
Τρίτη 30 Ιουν 2015

Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Χημείας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την 3άλφα