Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 06 Ιουλ 2016

Στις 11 Ιουλίου 2016 θα πραγµατοποιηθεί στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γ.Π.Α και ώρα 9.30 π.μ,  Εκδήλωση – Ηµερίδα  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων & Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων για τις ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων.  Στην εκδήλωση συµµετέχουν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, Υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονοµικών, του ΕΟΤ, καθώς επίσης και φορείς εκπροσώπησης γαλακτοκοµικών προϊόντων.