Συνάντηση Εργασίας EU-CONEXUS: «Προοπτικές στην Έρευνα της Ευφυούς Αειφόρου Διαχείρισης της Αστικής Παράκτιας Ζώνης»

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 30 Μάιος 2022

Συνάντηση Εργασίας EU-CONEXUS: «Προοπτικές στην Έρευνα της Ευφυούς Αειφόρου Διαχείρισης της  Αστικής Παράκτιας Ζώνης»

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα φιλοξενήσει 1-2 Ιουνίου 2022 την 1η Συνάντηση Εργασίας δια ζώσης για την κοινή έρευνα μεταξύ των ερευνητών από τα 9 Πανεπιστήμια του EU-CONEXUS.

Η Συνάντηση Εργασίας με τίτλο: «Προοπτικές στην Έρευνα της Ευφυούς Αειφόρου Διαχείρισης της  Αστικής Παράκτιας Ζώνης», θα παροτρύνει τους ερευνητές του EU-CONEXUS να αναπτύξουν τη δικτύωση της έρευνας και τη διεπιστημονική έρευνα σε θεματικά πεδία της Ευφυούς Αειφόρου Διαχείρισης της  Αστικής Παράκτιας Ζώνης εντός των τεσσάρων (4) Κοινών Ερευνητικών Ινστιτούτων (JRIs) του EU-CONEXUS:

● Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Βιοτεχνολογίας

● Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επιστημών και Βιοποικιλότητας

● Ινστιτούτο Παράκτιας Μηχανικής

● Ινστιτούτο Κοινωνικών, Πολιτισμικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Η Συνάντηση Εργασίας θα περιλαμβάνει εισαγωγική συνεδρία ολομέλειας, παράλληλες συνεδρίες και στρογγυλά τραπέζια. Οι προσκεκλημένοι ερευνητές θα συμβάλουν στη δημιουργία του ερευνητικού δικτύου EU-CONEXUS, παρουσιάζοντας το προφίλ του κάθε Πανεπιστημίου και τα πεδία έρευνας στον τομέα της «Ευφυούς Αειφόρου Διαχείρισης της  Αστικής Παράκτιας Ζώνης - SmUCS», ενώ παράλληλα θα θέσουν τα θεμέλια για περαιτέρω ανάπτυξη βασικών ερευνητικών θεμάτων, σχεδιασμό κοινής έρευνας και δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ των εταίρων EU-CONEXUS.

Πρόγραμμα Συνάντησης Εργασίας

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά:

ΤΕΤΑΡΤΗ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 (10:00-15:30): AUA 1/6 EU-CONEXUS RESEARCH WORKSHOP - τεχνικές οδηγίες παρακάτω | ePresence | ΔΙΑΥΛΟΣ (grnet.gr)

ΠΕΜΠΤΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 (14:10-18:00) - Στρογγυλά τραπέζια Κοινών Ερευνητικών Ινστιτούτων: AUA Media Server

Συνημμένα: