Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θαλάσσια Βιοτεχνολογία» Erasmus Mundus

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 02 Φεβ 2022

Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θαλάσσια Βιοτεχνολογία» Erasmus Mundus

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EU-CONEXUS – για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης, μόλις στον πρώτο ενάμιση χρόνο υλοποίησής του, ολοκληρώνει ένα μεγάλο εγχείρημα, τη δημιουργία κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μεταξύ των 8 εταίρων της συμμαχίας, με τίτλο «Θαλάσσια Βιοτεχνολογία». Το εν λόγω μεταπτυχιακό πιστοποιήθηκε επιτυχώς από την Ευρωπαϊκή Προσέγγιση για τη Διασφάλιση Ποιότητας των Κοινών Προγραμμάτων. Η φιλόδοξη πορεία για το κοινό μεταπτυχιακό συνεχίστηκε, υποβάλλοντας στο πρόγραμμα Erasmus Mundus για την περαιτέρω αναγνώριση και χρηματοδότησή του.

Μόλις την 1η Δεκεμβρίου 2021, εγκρίθηκε το κοινό ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Erasmus Mundus, το οποίο αποτελεί πρόγραμμα σπουδών υψηλού κύρους που θα προσφέρει το EU-CONEXUS. Υποτροφίες θα δοθούν στους καλύτερους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές παγκοσμίως που επιθυμούν να σπουδάσουν σε τουλάχιστον 3 διαφορετικές χώρες του EU-CONEXUS. Το εν λόγω  επίτευγμα θα δώσει ευκαιρίες ώστε να προαχθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας την εξωτερική δράση της Ε.Ε.

Η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργείας του ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2022.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το κοινό μεταπτυχιακό Erasmus Mundus, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκή εκπαίδευση και επαγγελματικές ικανότητες στον τομέα της Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων από παγκόσμια άποψη, διασφαλίζει στους φοιτητές να αποκτήσουν  ουσιαστική διεπιστημονική κατάρτιση σε βασικά θέματα που σχετίζονται με τη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία και τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στις φιλοδοξίες τους μέσω της επαγγελματικής πρακτικής (πρακτική άσκηση), της ατομικής έρευνας (ακαδημαϊκή ερευνητική ολοκλήρωση - ARI) και της διατριβής τους .

Το μεταπτυχιακό στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία περιλαμβάνει πολλαπλές επιλογές κινητικότητας στο πλαίσιο της συμμαχίας και η μεθοδολογία προσέγγισης της μάθησης τοποθετεί στο επίκεντρο τους φοιτητές. Επίσης, παρέχει ενσωμάτωση σε μια πολυπολιτισμική ομάδα μελέτης και ένα επαγγελματικό δίκτυο, προσφέροντας ένα καθηλωτικό σύστημα μάθησης βάσει δράσεων στο πεδίο.

Όσον αφορά τη δομή του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης, το οποίο διδάσκεται στα αγγλικά και απονέμει κοινό δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία, το οποίο οργανώνεται ως εξής:

1ο εξάμηνο: Βασικά μαθήματα Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας (30 ECTS) – UCV Ισπανία

2ο εξάμηνο: Βασικά μαθήματα Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας (24 ECTS) – LRUniv Γαλλία

Πρακτική άσκηση σε οποιαδήποτε εταιρεία (6 ECTS) – Σε οποιαδήποτε χώρα

3ο εξάμηνο: Μαθήματα εξειδίκευσης της επιλεγμένης ενότητας (16 ECTS) + Μάθημα «Ακαδημαϊκή Ερευνητική Ενσωμάτωση (Academic Research Integration- ARI)», όπου ομάδες φοιτητών από διαφορετικές ενότητες θα συνεργαστούν σε κοινά ερευνητικά προγράμματα (14 ECTS). – Σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

4ο εξάμηνο: Μεταπτυχιακή Διατριβή (30 ECTS) - Σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια τα οποία είναι: La Rochelle Université (France), University of Zadar (Croatia), Agricultural University of Athens (Greece), Klaipeda University (Lithuania), Technical University of Civil Engineering Bucharest (Romania), La Universidad Catolica de Valencia (Spain), Waterford Institute of Technology (Ireland), University of Rostock (Germany).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eu-conexus.eu/en/marine-biotechnology/

Συνημμένα: