Κέντρο Σταδιοδρομίας EU-CONEXUS- JoBTeaser στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημερομηνία: 
Τρίτη 20 Ιουν 2023

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης EU-CONEXUS, μέλος του οποίου είναι και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με το JobTeaser, δίνει τη δυνατότητα στους τελειόφοιτους και αποφοίτους του, να κάνουν διεθνή καριέρα. Το JobΤeaser είναι μία πλατφόρμα, η οποία δημιουργήθηκε το 2008  και λειτουργεί ως γέφυρα διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τελειόφοιτους και απόφοιτους των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Είναι ένα δίκτυο αποτελούμενο από 700 Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 25 ευρωπαϊκών  κρατών, 80.000 επιχειρήσεις και 4.000.000 ενεργούς φοιτητές.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται μέσω του JobTeaser, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους τελειόφοιτους φοιτητές και αποφοίτους, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, είναι πολύ σημαντικές. Ειδικότερα, μπορούν πολύ εύκολα να έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης σε πολυεθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις που να συνάδουν με το προσωπικό και επαγγελματικό προφίλ τους. Επίσης, μέσω video θα μπορούν να προσανατολιστούν στον κατάλληλο επαγγελματικό τομέα και να ανακαλύψουν νέα μονοπάτια καριέρας. Η πλατφόρμα JobTeaser προσφέρει άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιωτικών εταιρειών, καθώς επίσης και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, μέσω ατομικών σεμιναρίων, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και απόφοιτοι να αποκτήσουν δεξιότητες και να εφοδιαστούν με χρήσιμες πληροφορίες, που θα τους οδηγήσουν στους επαγγελματικούς τους στόχους.

Μέσω της πλατφόρμας JobTeaser,  οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα της  γρήγορης και αποτελεσματικής εύρεσης του κατάλληλου υποψήφιου, καθώς η ηλεκτρονική ανάρτηση θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης κοινοποιείται απευθείας στους Ευρωπαίους τελειόφοιτους φοιτητές και αποφοίτους, που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο, ο εργοδότης λαμβάνει ειδοποιήσεις με υποψήφιους, το προφίλ των οποίων αντιστοιχεί στα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα.

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές και οι απόφοιτοι εγγράφονται με το προσωπικό τους email ή με το email του Πανεπιστημίου και δημιουργούν το δικό τους προφίλ, καθορίζοντας τα κριτήρια αναζήτησης εργασίας και αναρτούν το βιογραφικό τους. Η ανάρτηση βιογραφικού είναι εξαιρετική σημασίας ενέργεια, καθώς επιτυγχάνεται άριστα, η σύζευξη των απαιτήσεων των κενών θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης με το πιο κατάλληλο βιογραφικό. Επιπροσθέτως, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εταιρίες-στόχους τους και να έχουν άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε νέα πληροφορία. Επίσης, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εκδηλώσεις καριέρας, διαμορφώνοντας το δικό τους δίκτυο επικοινωνίας και επιλέγοντας την όποια εταιρεία στην ευρωπαϊκή χώρα της αρεσκείας τους.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://eu-conexus.jobteaser.com/.

Συνημμένα: