Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετείχε στο κάλεσμα για την Ημέρα της Γης

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18 Νοε 2022

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετείχε στο κάλεσμα για την Ημέρα της Γης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EU-CONEXUS από 19 Οκτωβρίου έως και 3 Νοεμβρίου 2022 διοργάνωσε το «Cleaning & Running Marathon», συμμετέχοντας στο «Κάλεσμα για την Ημέρα της Γης», ανταποκρινόμενο στην έκκληση του CNN για την Ημέρα της Γης . Κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, η ομάδα κάθε πανεπιστημίου από τους 9 εταίρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EU-CONEXUS είχε στη διάθεσή της μία ώρα για να συγκεντρώσει, όσον το δυνατόν περισσότερα σκουπίδια στις πλησιέστερες γεωγραφικά ακτές της κάθε χώρας, εκτεινόμενες από τη Βαλτική έως τη Μεσόγειο.

Ειδικότερα, οι φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών μαζί και με άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, σε συνεργασία με το EU-CONEXUS, την Ομάδα Εθελοντισμού (Volunteering AUA), την Ομάδα AUATalks, την Ομάδα Φωτογραφίας AUAClicks και τον Δήμο Αλίμου, συγκεντρώθηκαν στην παραλία του Αλίμου για το «Running and Cleaning Marathon». Η πολυπληθής ομάδα κατάφερε να συλλέξει 25 σακούλες των 60 λίτρων γεμάτες με σκουπίδια, καθαρίζοντας την ακτή του Αλίμου αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι του περιβάλλοντος χώρου.

Οι πανεπιστημιακές ομάδες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EU-CONEXUS, συμμετέχοντας σε αυτή την προσπάθεια, συγκέντρωσαν συνολικά 85 σακούλες σκουπιδιών. Η παραπάνω δράση ανέδειξε την ανάγκη για έναν πιο οικολογικό τρόπο ζωής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και κατέστησε σαφές ότι επιβάλλεται μια πιο φιλική προς το περιβάλλον νοοτροπία  προκειμένου, όλοι και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, όπως οι φοιτητές να συμβάλουν τα μέγιστα στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Συνημμένα: