Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του EU-CONEXUS συμμετείχε στο European Universities Campus, που πραγματοποιήθηκε στις Βερσαλλίες

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 06 Ιουλ 2022

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του EU-CONEXUS συμμετείχε στο European Universities Campus, που πραγματοποιήθηκε στις Βερσαλλίες.

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοξένησε τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια–European Universities Campus-Eurocampus– στο Palais des Congrès, στις Βερσαλλίες. Η πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης είχε αρχικά ανακοινωθεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021, από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουήλ Μακρόν.

Η συνάντηση Eurocampus έδωσε τη δυνατότητα για εποικοδομητικό και ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στις 41 Συμμαχίες των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων που εκπροσώπησαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το Eurocampus επεδίωξε να αναδείξει τη συμβολή των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και να ενισχύσει τις ανταλλαγές καλών πρακτικών μεταξύ των Συμμαχιών, υποστηρίζοντας την παγκόσμια διάσταση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Κατά τη διάρκεια του Eurocampus πραγματοποιήθηκαν workshops στα οποία συμμετείχαν μέλη της συμμαχίας του EU-CONEXUS μεταξύ αυτών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το EU-CONEXUS, έχοντας το δικό του περίπτερο, υποδέχτηκε ενδιαφερόμενους φοιτητές, ευρωπαϊκούς φορείς έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τοπικές αρχές, εταιρείες και άλλους περιφερειακούς και οικονομικούς εταίρους. Επίσης, το περίπτερο του EU-CONEXUS  επισκέφθηκαν και μέλη από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών -ΙΚΥ.

Σε αυτή την πρώτη εκδήλωση μείζονος σημασίας που συγκέντρωσε όλες τις Συμμαχίες των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, δόθηκε η δυνατότητα της προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών και της αίσθησης του «ανήκειν», ενώ παράλληλα δημιούργησε τις κατάλληλες βάσεις για τα επόμενα βήματα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/campus-of-european-universities/

Συνημμένα: