Εκδήλωση με θέμα «Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες: Βιώσιμες πρακτικές στην παράκτια ζώνη» θα πραγματοποιηθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 26 Μάιος 2023

Εκδήλωση με θέμα «Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες: Βιώσιμες πρακτικές στην παράκτια ζώνη»  θα πραγματοποιηθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 16.00 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες: Βιώσιμες πρακτικές στην παράκτια ζώνη». Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου EU-CONEXUS RESEARCH FOR SOCIETY που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και συμμετέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν ερευνητικά συμπεράσματα σχετικά με την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, με απώτερο στόχο την βελτιστοποίηση των υφιστάμενων πρακτικών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το έργο RESEARCH FOR SOCIETY (RFS), που υλοποιείται από έξι (6) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης, έχει στόχο να ενδυναμώσει την ερευνητική συνεργασία μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης EU-CONEXUS, καλύπτοντας εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Βασική προτεραιότητα του έργου είναι η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία, στο πλαίσιο της ευφυούς αειφόρου διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.

Συνημμένα: