Πρυτανικές Εκλογές: Προγραμματικές Θέσεις Υποψηφιότητας Ν. Δέρκα για την θεση Αντιπρύτανη, & Βιογραφικό σημείωμα

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 18 Ιουν 2018
  • Προγραμματικές Θέσεις Υποψηφιότητας Ν Δέρκα για την θεση Αντιπρύτανη
  • Βιογραφικό σημείωμα