Παράταση ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Σύγκλητο του ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 06 Νοε 2019

Παράταση ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Σύγκλητο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Συνημμένα: