Ορισμός χώρου εκλογών ΕΤΕΠ Γενικού Τμήματος

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 02 Δεκ 2019

Ορισμός χώρου διενέργειας εκλογών – παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκλογική διαδικασία ανάδειξης του Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π στη Συνέλευση του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνημμένα: